Imprint

PROKON New Energy Poland Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 64D

PL 80-298 Gdańsk

Telefon: +48 58 342 46 23

Fax: +48 58 341 56 45

ING Bank Śląski SA I IBAN: PL 30 1050 1139 1000 0023 6431 5974 I BIC/Swift: INGBPLPW

NIP 9570982430

KRS 0000291410 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ

REGON 220478145

Zarząd: Andreas Neukirch, Dr Georg Henning von Stechow

Kapitał zakładowy: 210.825.000,00 PLN (wpłacony w całości)